Formularz dla grup

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lednica 2000 z siedzibą w Poznaniu (61-716) przy ul. Kościuszki 99, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000078708, posługujący się NIP 7781398974 oraz numerem REGON 639742126. Jako administrator uprzejmie informujemy, iż:

  1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz korzystać z adresu mailowego sekretariat@lednica2000.pl lub adresu korespondencyjnego.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Tobie udziału w XXIV Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera lednickiego, Twoje dane będą przetwarzane do celów związanych z jego wysyłką - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  3. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) ze Stowarzyszeniem Lednica 2000, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą w szczególności Flow2Code Michał Huszcza z siedzibą w Poznaniu, a jeśli zapiszesz się także na newsletter to FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat licząc od dnia odbycia XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000. Dane, które przetwarzamy w celu wysyłki newslettera lednickiego zostaną usunięte niezwłocznie po cofnięciu przez Ciebie zgody.
  5. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku jej wyrażenia w stosunku do newslettera lednickiego.
  6. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych przez uczestnika XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 nie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych osobowych skutkuje wolniejszą obsługą w Recepcjach podczas XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 oraz uniemożliwia przekazanie darowizny w postaci płatności elektronicznej administratorowi.
  8. Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy zwrotu dobrowolnie złożonej ofiary na pokrycie kosztów Spotkania Lednickiego.